ΕΟΡΤΕΣ & ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Ἁγία & Μεγάλη Ἑβδομάδα
Ἅγιον Πάσχα 2014

Holy Week
Sacred Pascha 2014


Μέ κατάνυξιν, συντριβήν καί αύτομεμψίαν διέρρευσεν τό Στάδιον της Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής εις την ιεράν  μας Μητρόπολιν. 

Καταπόρφυρη απο το Θείον Αίμα του Γλυκυτάτου μας Νυμφίου Ιησού, μας υπεδέχθη και με δάκρυα και συντριβήν την εβιώσαμεν, την Εφετινήν Μεγάλην Εβδομάδαν.  

Παρά το πλήθος των πιστών, νεκρική σιγή επικρατούσε εις τας Ιεράς Ακολουθίας, αι οποίαι εσημαδέυθησαν  απο την Κατανυκτικήν και Θεσπεσίαν Ψαλμωδίαν των Μοναζουσών και τας Χοροστασίας του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου μας.  

Μετά τας Ακολουθίας του Νυμφίου, εως την 3ην πρωινήν, ετελούντο αι Προηγιασμέναι Θ. Λειτουργίαι, εις τας οποίας έψαλλεν με νεανίκον παλμόν ο Σεβασμιώτατος και οι Πατέρες της Μητροπόλεώς μας.

Η Θ. Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, μετά την Ακολουθίαν του Νιπτήρος, ομοίως και του Μεγάλου Σαββάτου μετά την Λιτάνευσιν του  Επιταφίου. 

Πλήθος μέγα παρηκολούθη τας Νυκτερινάς Θείας Λειτουργίας.    Το αποκορύφωμα, τα Αγια Πάθη, η Αποκαθήλωσις, ο Επιτάφιος Θρήνος με εκατοντάδας πιστών οι οποίοι ένδακρυς παρηκολούθουν τα  δρώμενα μεταξύ των οποίων και οι Ουκρανοί Αδελφοί μας οι οποίοι ανήκουν εις το δυναμικόν της Μητροπόλεως μας, παρέμειναν εως την 5ην πρωινήν, μεταλαμβάνοντες των Αχράντων Μυστηρίων.        

Επηκολούθησεν Πασχάλιος Τράπεζα με ψαρομαγειρίτσαν.   

Την Τετάρτην της Διακαινησίμου, ετελέσθη ο Εσπερινός της Αγάπης παρουσία πολλών πιστών, Ηγουμενισσών και Μοναστικών Αδελφοτήτων, εγένετο η Λιτάνευσις και επηκολούθησεν η ευλόγησις και διανομή των Πασχαλίων Αυγών.   


With our deepest feelings we  passed the stage of Holly  Tessarakosti at our holy metropolis. With the Holy Blood of Jesus Christ we lived with tears this year's Holy Week.
Despite the multitude of believers, dead silence prevailed in the mysteries of our church marked by the supremacy of chanting nuns and of our Holy Father.   Αfter the akolouthia of Nymfioy until 3 in the morning we had the proigiasmenes Holly Liturgies  

The Liturgy of Holy Thursday , after the Liturgy of Basin , and also on Holy Saturday after Litanefsin of Epitaph .   Large crowd attended the night liturgies with tears among them Ukrainians our brethren and stayed until 5 in the morning taking the Holy Blood of Jesus.  

Follow dinner with traditional fish soup. 

On Wednesday after Pascha became the Espesrinos of Love presence of many believers and our Holly Father gave us blessed eggs.
  ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ

Aπό την Λιτάνευσιν των Αγίων Εικόνων 
την Κυριακήν της Ορθοδοξίας

From the procession of the Holly Icons 
on Sunday of Orthodoxias

Απο τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας
 όπoυ πλήθος πιστών παρακολούθησαν.

From the Salutations to the Theotokos 
where crowds of worshipers came.

TΡΙΩΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑTΟΣΚυριακή Βαϊων βράδυ 
από την Ακολουθίαν του Νυμφίου 
  και την Μ. Τετάρτην 
απο την ακολουθίαν του Νιπτήρος.
Από την Ακολουθίαν των Αγίων Παθών 
το βράδυ της Μ. Πέμπτης.

  Sunday of Vaion at night 
the Liturgy of Nymfiou ,
    the Great Wednesday 
 and the night of Great Thursday.
Από τον Εσπερινόν 
της Αποκαθηλώσεως 
την Μ. Παρασκευή μεσημέρι.

 From the Evensong of Great Friday.


Προς τον Γολγοθά 
δια την Αποκαθήλωσιν.

Τo Golgotha.“Και λαβών το Σώμα ο Ιωσήφ….” 
  Η Καθηγουμένη με Μοναχάς
ραίνουν το Σώμα με άνθη.

Nuns throwing flowers 
οn the Holly  Body of Jesus.

Επιστροφή μετά την Αποκαθήλωσιν.

Back after draw down
the Holy Body from the Cross


“Οτε εκ του ξύλου Σε νεκρόν, 
ο Αριμαθαίας καθήλεν…”

Απόψεις του Ανθοστολίστου Επιταφίου 
της Ι. Μονής Θεογεννήτορος.

Epitaph with flowers decorations.
Νέοι και μοναχοί ψάλλουν τα εγκώμια 

Young people and nuns chant 

Από την Λιτάνευσιν του Επιταφίου.

Procession of the Epitaph.


 “ ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ”

Απόψεις του Ανθοστολίστου Επιταφίου 
της Ι. Μονής Θεογεννήτορος.

Epitaph with flowers decorations.


Ο Λόγος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
και Προέδρου της Ιεράς Μητροπόλεως  μας
Αυλωνος και Βοιωτίας κκ Άγγελος
την Μ. Παρασκευή.

The speech  of  his Beatitude,
 the Metropolitan of Avlona & Viotia messr ANGELOS,


ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ


Μέγα Σαββάτον 
από την Θείαν Λειτουργίαν 
την οποίαν παρακολούθησε πλήθος πιστών.
Great Saturday from 
the Holly  Liturgy with many loyal.

Οι Ουκρανοί αδελφοί μας 
έψαλλαν στην Μητροπολή μας 
και πρόσφεραν δώρα στον Μητροπολιτη μας .

The community of Ukrainians
 sang lovely hymns and 
they offer their gifts to our Metropolite Ο Επίσκοπος Μαρτυρουπόλεως κ.Πορφύριος 
ευλογεί τα εδέσματα
 της Ουκρανικής κοινότητας.

Bishop Martyroupoleos Porfyrios
blessing the foods for our 
 Ukrainian community.


Πασχάλιον Τράπεζα.

Dinner after Holly Pascha.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 EVENSONG OF LOVEΑπο τον Εσπερινό της Αγάπης οπου 
πλήθος πιστών παρευρέθησαν και 
έλαβαν ευλογία κόκκινα αυγά 
από τον Μητροπολίτη μας.

From the Evensong  of Love
where many  people came and received  blessed eggs 
from our Metropolitan.

Επισκέπτες από την Γαλλία προσ'ηλθαν

για να πάρουν ευλογία  αλλά και για 
να ευχηθούν "Χριστός Ανέστη" στον Μητροπολίτη μας

Visitors from France came
to get a blessing but also 
to wish "Christ is Risen" to our Metropolitan
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ
Με πάσαν μεγαλοπρέπειαν  και παρουσία χιλιάδων πιστών  ετελέσθη και η Πανήγυρις
της Μητροπολιτικής Μονής Θεογεννήτορος Αυλώνος Αττικής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου